Hotelový interiér - img 1
Hotelový interiér - thumb 1

Hotelový interiér

Designový nábytok a interiéry hotelov a športovísk

Výroba hotelového nábytku a wellness predstavuje v rámci interiérového segmentu svojbytnú špecializáciu. Pre investora je to vo väčšine prípadov náročná etapa ako z hľadiska vývoja, prevádzky, ako aj z finančného hľadiska.

Rozhodnutie o rekonštrukcii a novom vzhľade ovplyvní budúcu prevádzku a úspech hotela. Hotelové zákazky predstavujú pre nás nielen remeselnú výzvu, ale tiež skúsenosti so stavebnými prácami, nároky na logistiku, koordináciu subdodávateľov a povinnosť dodržať sľúbené termíny. Hotelové projekty a rekonštrukcie, na ktorých sa podieľame, sú pre nás príležitosťou spolupracovať s významnými architektmi a dizajnérmi, využívať luxusné a hodnotné materiály a tvoriť nové prvky, ktoré vydržia dlhšie ako bežné stolárske výrobky.

Interiérové ​​realizácie vykonávame v spolupráci s našou partnerskou firmou Hast Retail s.r.o.